Otsake.jpg (81340 bytes)


| Etusivu| Tarjoamani Terapiamuodot | Uutisia | Terapeutti |Yhteystiedot|

 


PERHETERAPIAPerheterapia voi auttaa, jos perheen tai perheenjäsenten välinen vuorovaikutus huolestuttaa. Vaikeuksia voi olla vanhempien ja lasten, parin, vanhempien tai muiden perheenjäsenten välisissä suhteissa. Perheterapiassa puhutaan ääneen perheen tilanteesta, säännöistä, perheenjäsenten tunteista ja toiveista. Siinä myös tutustutaan perheen dynamiikkaan, selvitetään lasten kasvatusta sekä erilaisia ihmissuhdeongelmiin liittyviä moninaisia kysymyksiä, joihin halutaan muutosta. Perheterapiassa työstetään myös elämän eteen tuomia kriisejä (sairastuminen, mielenterveydenhäiriö, muutto, kuolema ym.). Muutokset tai odottamattomat tapahtumat aiheuttavat uudelleenjärjestelyjä perheessä ja muuttavat sen tavallisia tapoja toimia.

Perheessä voi olla huolta perheen eri kehitysvaiheista, joissa jokaisessa on omat kasvukriisinsä ja vanhemmuuteen liittyvät haasteensa. Haasteellisin kehitysvaihe perheelle on ensimmäisen lapsen syntyminen, jolloin vanhemmat joutuvat luopumaan kahdenkeskisyydestä ja perheessä siirrytään kolmiosuhteeseen. Toisen lapsen syntyminen perheeseen kuormittaa vanhempia vielä enemmän. Jokaisella perheellä on aina omanlaisensa elämäntilanne ja elämän haasteensa, kun perheessä on pikkulapsia, kouluikäisiä tai murrosikäisiä lapsia. Kun lapset lopulta muuttavat pois kotoa, joutuvat vanhemmat kohtaamaan kahdestaan tyhjän pesän vaiheen.

Perheterapiassa voi käydä myös yksinhuoltajana toimiva vanhempi lasten kanssa. Yksinhuoltaja joutuu ottamaan vastuun lasten kasvatuksesta ja hyvinvoinnista kokonaisuudessaan, mikä voi olla joskus rankkaa. Hän joutuu toimimaan monessa eri roolissa lapsille, kantamaan vastuun lasten tukemisesta sekä rajoista, ja kohtaamaan erilaiset lasten pettymyksen tunteet arjessa. Lapsille on tärkeää saada ylläpitää suhdetta etävanhempana toimivaan vanhempaan, jotta lapsilla säilyisi turvallisuuden tunne ja kokemus suhteen jatkuvuudesta, vaikka vanhemmat ovatkin päätyneet eroon. Etävanhemman tapaamisiin liittyy lapsilla usein ”vaihtopäivinä” tunteita, jotka lähivanhempi saa päälleen. Perheterapiassa voidaan puhua kipeistäkin tunteista, joita elämäntilanne ja vanhempien ero voivat herättää.

Perheterapiassa voidaan pohtia yhdessä myös uusperheen eteen tuomia haasteita. Joskus vanhempien on vaikea yhdistää ”sinun”, ”minun” ja ”meidän” lapsia. Kun perheenjäsenet ovat lähteneet alun alkaen hyvinkin erilaista perhekulttuureista ja heillä ei ole yhteistä historiaa, niin yhteisten sääntöjen ja tapojen löytämiseen voi kulua pitkä aika, jopa vuosia. Jokainen uusperheen jäsen on joutunut kohtaamaan menetyksiä, mitkä vaikuttavat perheenjäsenen uusperheessä olemiseen. Suku voi tuoda uusperheeseen myös oman rasituksena, vaikka toisaalta se voi rikastuttaa elämää. Parhaimmillaan uusperhe voi kuitenkin olla jokaiselle perheenjäsenelle eheyttävä kokemus.

Perheterapiassa työstämisen aiheina voi olla myös sateenkaariperheen sekä monikulttuurisen perheen haasteet. Erilaisista taustoista tulevien vanhempien voi olla vaikea yhdistää erilaisia kasvatusnäkemyksiä, mikä voi aiheuttaa myös lapsille ristiriitaisen olon. Toisaalta eri kulttuurit voivat tuoda myös rikkautta perheen elämään, kun vanhemmille löytyy joustoa ja ymmärrystä toisen arvoja kohtaan.

Perheterapiassa pyritään tukemaan perhettä löytämään omia voimavaroja perheen haasteelliseksi kokemissa tilanteissa. Kiireisen arjen keskellä ei aina ehdi kuunnella, mitä toinen perheenjäsen haluaisi sanoa. Joskus perheenjäsenet eivät ole kenties ikinä aiemmin voineet yhdessä puhua vaikeista asioista, mikä voi kätkeä taakseen paljon surua, katkeruutta, vihaa ja syyllisyyttä. Ulkopuolisen terapeutin kanssa käyty keskustelu voi avata uusia näkökulmia perheenjäsenille ja tuoda perheenjäsenet lähemmäksi toisiaan.

Perheterapiaan osallistuvat yleensä kaikki perheenjäsenet iästä riippumatta. On tärkeää kuulla myös lasten huoli ja mielipiteitä. Perheen tukiverkoston tärkeitä ihmisiä voidaan kutsua mukaan myös tarvittaessa sovitusti (esim. isovanhemmat). Terapiaistuntojen kokoonpanot sovitaan yhdessä perheen kanssa etukäteen, ne voivat vaihdella istunnoittain.

Perheterapian toteutuminen vaihtelee tiheydeltään ja kestoltaan. Terapia voi kestää muutamasta selvittelykäynnistä 10 - 20 kertaa kestävään terapiaprosessiin. Tapaamiset voivat vaihdella parista viikosta kuukauden välein tapahtuviin käynteihin. Perheterapian kokonaiskesto on kuitenkin yleensä alle vuoden. Yksi perheterapiakerta kestää 90 minuuttia.

Perheterapiakäynnit suunnitellaan jokaisen perheen oman tilanteen mukaisesti. Terapeutti voi työstää asioita perheen kanssa keskustelun lisäksi mm sukupuun, piirtämisen, musiikin ja eläytymisharjoitusten avulla. Puolueeton terapeutti auttaa perhettä viemään keskustelua eteenpäin, tunnistamaan ongelmia ja ottaa puheeksi myös arkoja asioita. Terapeutti huomioi, että jokainen perheenjäsen tulee kuulluksi. Pienikin muutos perheen vuorovaikutuksessa helpottaa perhettä ja voi olla sysäys perheen toivomaan suuntaan.

Perheterapiakäynnit voidaan toteuttaa myös perheen kotona. Pienten lasten vanhemmille voi olla helpompaa, että terapeutti tulee työparin kanssa kotiin. Terapeuttien työparityöskentely mahdollistaa sen, että keskustelusta saadaan vielä monipuolisempaa ja kaikki perheenjäsenet pystytään varmasti huomioimaan. Työskentelyn aloitus on kuitenkin aina toimipisteessämme.

 
PERHEXx.jpg (39635
                     bytes)

 

Huom! Sivusto käyttää evästeitä. Selaimesi asetuksista voit halutessasi sulkea evästeet.

Copyright © Solmujensilta