Otsake.jpg (81340 bytes)


| Etusivu| Tarjoamani Terapiamuodot | Uutisia | Terapeutti |Yhteystiedot|

 


SEKSUAALIOIKEUDET


Seksuaalioikeudet ovat yleismaailmallisia ihmisoikeuksia, jotka perustuvat meille jokaiselle kuuluviin vapauteen, arvokkuuteen ja tasa-arvoisuuteen.

1. Oikeus seksuaaliseen vapauteen
Seksuaalinen vapaus sisältää jokaisen mahdollisuuden ilmaista omaa seksuaalisuuttaan, mutta se ei kuitenkaan sisällä minkäänlaista seksuaalista väkivaltaa, hyväksikäyttöä tai seksuaalista riistoa missään elämänvaiheessa tai -tilanteessa.
2. Oikeus seksuaaliseen itsemääräämiseen, loukkaamattomuuteen ja ruumiilliseen turvallisuuteen
Jokaisella on oikeus tehdä itsenäisiä päätöksiä omasta seksuaalielämästä oman ja yhteisön etiikan kehyksessä, mikä sisältää myös oman kehon hallinnan ja nautinnon vapaana kidutuksesta, silpomisesta tai mistä tahansa väkivallasta.
3. Oikeus seksuaaliseen yksityisyyteen
Jokaisella on oikeus intiimiyttä koskeviin yksilöllisiin päätöksiin ja käyttäytymiseen, mikäli ne eivät häiritse muiden seksuaalioikeuksia.
4. Oikeus seksuaaliseen tasa-arvoon
Jokaisella on oikeus olla kärsimättä kaikesta syrjinnästä sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, iän, ihonvärin, sosiaaliluokan, uskonnon ja fyysisen tai psyykkisen vamman vuoksi.
5. Oikeus seksuaaliseen mielihyvään
Jokaisen seksuaalinen mielihyvä, mukaan lukien ”sooloseksi”, on ruumiillisen, henkisen, älyllisen ja hengellisen hyvinvoinnin lähde.
6. Oikeus seksuaalisten tunteiden ilmaisuun
Seksuaalinen ilmaisu on enemmän kuin eroottista mielihyvää tai seksuaalista toimintaa. Jokaisella on oikeus ilmaista seksuaalisuuttaan kommunikoimalla, koskettamalla, ilmaisemalla tunteita ja rakastamalla.
7. Oikeus vapaaseen seksuaaliseen liittymiseen
Jokaisella on mahdollisuus mennä naimisiin tai olla menemättä, mahdollisuus erota ja mahdollisuus solmia muunlaisia vastuullisia seksuaalisia suhteita.
8. Oikeus tehdä vapaita ja vastuullisia valintoja lisääntymisestä
Jokaisella on oikeus päättää hankkiiko lapsia vai ei, oikeus päättää lasten lukumäärästä ja ajoituksesta sekä käyttöoikeus syntyvyyden säätelyn menetelmiin (ehkäisy).
9. Oikeus tieteeseen perustuvaan tietoon seksuaalisuudesta
Jokaisella on oikeus saada tietoa seksuaalisuudesta riippumattoman ja eettisen tutkimuksen avulla, ja tätä tietoa tulisi jakaa sopivilla tavoilla yhteiskunnan kaikille tahoille.
10. Oikeus kattavaan seksuaalikasvatukseen
Jokaisen tulisi saada seksuaalikasvatusta koko elämänkaaren ajan ja sen tulisi koskea kaikkia yhteisön instituutioita.
11. Oikeus seksuaaliterveyspalveluihin.
Seksuaaliterveyspalveluiden tulisi olla käytettävissä jokaisen seksuaalisuuteen liittyviin huolenaiheiden, ongelmien ja toimintahäiriöiden ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi.


Seksuaalioikeuskuva.jpg (15509
                bytes)

 

Huom! Sivusto käyttää evästeitä. Selaimesi asetuksista voit halutessasi sulkea evästeet.

Copyright © Solmujensilta