Otsake.jpg (81340 bytes)


| Etusivu| Tarjoamani Terapiamuodot | Uutisia | Terapeutti |Yhteystiedot|

 


VANHEMPAINOHJAUS- ja TUKIKÄYNNIT  Lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen liittyvät kysymykset, erityistarpeet sekä eri kehitysvaiheiden tuomien haasteiden kohtaaminen voi olla ajoittain haasteellista vanhemmille. Joskus vanhemmat haluavat jakaa omia ajatuksiaan ja keskustella arkipäivän asioista ulkopuolisen ihmisen kanssa. Yksikin tukikäynti voi riittää, joskus taas on tarpeen useampi, riippuen vanhempien omasta tarpeesta.

Vanhempainohjaus on myös tärkeä osa lapsen ja nuoren terapiaa - sitä SUOSITELLAAN LAPSEN TAI NUOREN TERAPIAN RINNALLA VANHEMMALLE / VANHEMMILLE OMAKSI TUEKSI. Lapsen terapiassa käynti ei ole vain lapsen/nuoren oma asia, vaan myös vanhemmat joutuvat tekemään töitä, jotta terapia onnistuisi ja siitä saataisi paras mahdollinen hyöty koko perheelle.

Vanhempainohjaus on pitkäkestoista, koska sen tulisi olla vanhemman tukena koko lapsen terapian ajan (mikä voi olla useita vuosia). Tapaamisia on vanhempainohjaajana toimivalla terapeutilla vanhemman/vanhempien kanssa useimmiten joka toinen viikko, vähintään kerran kuukaudessa 45 min tai 90 min kerrallaan sopimuksen mukaan. Kriisitilanteissa voi olla tarpeen tiheämmät tapaamiset. Mikäli lapsi käy terapiassa, vanhempainohjauksen tiheys sovitaan yhdessä vanhemman/vanhempien, terapeutin ja terapiasta vastaavan vastuulääkärin kanssa arviointikäyntien jälkeen yhteisessä neuvottelussa. Myös sen etenemistä ja kestoa arvioidaan samassa kokoonpanossa koko lapsen terapian ajan, yleensä 1 - 2 kertaa vuodessa.

Vanhempainohjauksen tarkoituksena on antaa vanhemmille lisää ymmärrystä heidän oman lapsensa tilanteeseen. Vanhempia autetaan ymmärtämään lapsen käyttäytymistä ja ongelmia sekä sitä, miten vaikeat elämäntilanteet menneisyydessä ja nykyisyydessä ovat vaikuttaneet lapseen ja millaista hoitoa he nyt tarvitsevat ikätasoisen kasvunsa ja kehityksensä tueksi.

Vanhempainohjauksessa keskeinen työskentelyn kohde on vanhemman/vanhempien ja lapsen välinen vuorovaikutus ja suhde. Yhdessä vanhempien kanssa työstetään ajankohtaisia ja aiemmin tapahtuneita koti-, tarha- ja koulutilanteita. Vanhempia tuetaan omassa jaksamisessa sekä erilaisissa kasvatuksellisissa kysymyksissä pyrkien tarvittaessa myös löytämään uudenlaisia suhtautumistapoja lapseen.

Vanhemmat tarvitsevat tukea ja tietoa lapsen terapian eri vaiheista, sekä terapian mahdollisista vaikutuksista lapsen käytökseen. Lapsen terapiassa käynti voi olla vanhemmasta/vanhemmista hyvin hämmentävää ja herättää heissä monia kysymyksiä. Jo lapsen kuljetus terapiaan voi mietityttää, koska lapsi voi sanoa, ettei halua mennä sinne. Terapian aikana lapsi voi myös taantua hetkellisesti kehityksessään ja vanhempi/vanhemmat voivat ihmetellä, miten heidän tulisi suhtautua tilanteeseen ja lapsen käyttäytymiseen.

Vanhempainohjauksessa asioita mietitään yhdessä vanhemman/vanhempien kanssa laajasti. Vanhempien parisuhdevaikeuksilla on myös usein suuri merkitys lasten ongelmiin ja niiden jatkumiseen. Vanhempien repivä riitely, perheessä esiintyvä väkivalta (henkinen/fyysinen) sekä alkoholiongelma pelottavat lapsia ja he joutuvat oppimaan selviämään turvattomuutta aiheuttavissa tilanteissa yksin, mikä ei tue heidän kasvuaan ja kehitystään hyvään suuntaan. Lapset toimivat perheen tunnemittareina. He tunnistavat herkästi vanhempiensa mielialoja, parisuhteen tunnelmia ja muutoksia. Keskustelussa tulee myös esille vanhemman/vanhempien oman lapsuudenperheen rakenteet, suhteet ja arvot suhteutettuna nykyhetkeen ja nykyperheeseen. Yksinhuoltajuus, uusperheet ja sateenkaariperheet voivat myös tuoda vanhemmuuteen haasteita toimimattomien malliensa takia, joita on hyvä yhdessä ulkopuolisen ihmisen kanssa avata. Pyritään löytämään yhdessäelämiseen kaikkien perheenjäsenten jaksamista tukevia tapoja. Jokaisen ihmisen yksilöllisyyden tukeminen rikastuttaa elämää.


HAMMASx.jpg (27757
                     bytes)

 

Huom! Sivusto käyttää evästeitä. Selaimesi asetuksista voit halutessasi sulkea evästeet.

Copyright © Solmujensilta