Otsake.jpg (81340 bytes)


| Etusivu| Tarjoamani Terapiamuodot | Uutisia | Terapeutti |Yhteystiedot|

 


PERHETERAPEUTTINEN YKSILÖPSYKOTERAPIAPerheterapeuttinen yksilöpsykoterapia voidaan toteuttaa asiakkaan omana yksilöllisenä hoitona tai asiakkaan pari- ja perheterapiaprosessiin liittyvänä hoitona. Terapeutilla ja asiakkaalla on tapaamisia tavallisesti yhden tai kahden viikon välein, joskus tapaamiset voivat olla harvemminkin. Tavoitteet perheterapeuttiselle yksilöpsykoterapialle sovitaan arviointikäyntien jälkeen yhdessä asiakkaan ja terapeutin kanssa asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Perheterapeuttisessa yksilöpsykoterapiassa asiakkaan psyykkisenä peilauspintana käytetään asiakkaalle merkityksellisiä ihmissuhteita, vaikka muita ihmisiä asiakkaan ihmissuhdeverkostosta ei osallistukaan keskusteluprosessiin. Terapeutti voi käyttää keskustelun lisäksi luovia ja toiminnallisia menetelmiä, jotta asiakas saa tukea omaan yksilöitymiskehitykseen ja tunteiden, suhteiden ja mielikuvien ilmaisemiseen esim. sukupuutyöskentelyä, kirjeiden kirjoittamista, kuvia ja musiikkia. Ensimmäisessä tapaamisessa voi olla mukana asiakas yksin, asiakas puolisonsa kanssa tai koko perhe. Myöhemminkin asiakas ja terapeutti voivat kutsua mukaan asiakkaalle tärkeän ihmisen vierailijaksi terapiaistuntoon, mikäli asiakas kokee, että sillä voisi olla merkitystä hänen tilanteelleen. Ensimmäinen tapaaminen terapeutin kanssa kestää 1 h, seuraavat 45 min kerrallaan. Terapian lopettamisesta asiakas ja terapeutti sopivat yhdessä asiakkaan tilanteen selkiydyttyä ja kun terapialle asetetut tavoitteet on saavutettu.


Perheterapeuttinen yksilöpsykoterapia sopii:

 • Jos haluaa työstää oman elämänsä solmukohtia ja omaa sukupuutaan

  Jos tarvitsee tukea löytääkseen voimavaroja omassa elämässään esim. kun on sairastunut vakavasti, kokee työuupumusta, surutyössä lähiomaisen kuoltua, elämäntilanteen muututtua.

  Joskus elämässä tulee vastaan "lukkoja", joita on vaikea itse avata. Voi olla erilaisia kriisejä, masentunut, ahdistunut, saada raivokohtauksia ja ei tiedä miksi. Lukot voivat juontaa juurensa lapsuuteen, omaan sukupuuhun, jopa monien sukupolvien päähän. Ajatuksista ja tunteista keskustelu, niiden jakaminen ja työstäminen yhdessä terapeutin kanssa, voi avata uusia näkökulmia ja helpottaa niiden kanssa elämistä.
 • Parisuhteeseen liittyvissä vaikeuksissa

  Jos omasta jaksamisesta ja käyttäytymisestä on huolta, saa esimerkiksi raivokohtauksia puolisolle ja ei tiedä miten päästä eteenpäin.

  Jos parisuhteessa väkivaltaa, päihdeongelma tai mielenterveysongelmia, mitkä vaikuttavat vuorovaikutukseen ja omaan jaksamiseen parisuhteessa.

  Jos parisuhteessa on luottamuspula, erouhka ja pettämistä, haluaa työstää omaa rooliaan parisuhteessa esim. pettävänä tai petettynä ja tarvitsee tukea omaan jaksamiseen.

  Joskus toisella puolisoista ei ole vielä motivaatiota pariterapiaan, jolloin toinen puoliso voi käydä yksin yrittäen motivoida toista myöhemmin mukaan. Näin parisuhteessa muutosta haluava osapuoli voi halutessaan tutkia omaa osuuttaan, käyttäytymistään, jaksamistaan ja vuorovaikutusta suhteessa.
 • Perhesuhteisiin liittyvissä vaikeuksissa

  Jos on huolissaan perheen asioista, suhteista ja haluaa tukea omaan yksilöitymiskehitykseen. Jos haluaa työstää omaa kokemustaan, käyttäytymistään ja vuorovaikutusta perheessä esim. suosiminen - syrjiminen, yksimielisyys - erimielisyys, yhteenkuuluvuus - suhteiden katkeaminen, riippumattomuus – riippuvuus.

  Jos haluaa työstää, miten ulkoinen "perhesuhteiden näyttämö" sijoittuu omalle "mielennäyttämölle" sekä missä määrin ja missä muodossa oma "mielennäyttämö" ottaa tilaa ulkoisten ihmissuhteiden elämässä. Miten haluaa elää toisaalta samalla tavalla ja toisaalta eri tavalla kuin läheiset ihmiset. Mikä on oma tunne ja mikä on jonkun toisen tunne. Miten kokee muutoksen mahdollisuuden. Mitä itse haluaa omalta elämältä.

  Jos on huolissaan perheen rajoista omalta kannaltaan esim. vanhempien ja lasten väliset rajat, perheen ja suvun väliset rajat, perheen ja ulkoisen maailman väliset rajat.

  Jos on huolissaan itsestään, että toteuttaa perheessään itseään toteuttavaa kielteistä ennustetta (esim. mustalammas).

  Jos oma identiteetti häviää läheisten ihmisten kanssa esim. miellyttää koko ajan muita ja tarvitsee rohkeutta oppiakseen puhumaan omista ajatuksistaan, tarpeistaan ja tunteistaan sekä rajojen asettamisessa.
 • Vanhemmalle lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä, erityistarpeissa sekä eri kehitysvaiheiden ja elämäntilanteiden tuomien haasteiden kohtaamisessa

  Jos on huolissaan lapsesta, joka oireilee ja tarvitsee tukea asioiden työstämisessä esim. kun vanhemmilla eri kasvatusnäkemykset, vanhempien erotessa, yksinhuoltaja- tai uusperheen haasteissa.
 • Nuorelle aikuistumiseen liittyvissä haasteissa

  Jos nuorella on nuoren identiteettiin, tulevaisuuteen tai erottautumiseen omasta perheestä liittyviä vaikeuksia ja nuori haluaa tukea niihin omassa voimavarakeskeisessä terapiassa.

yksilö2x.jpg (17250
                     bytes) yksilö1x.jpg (39400
                     bytes) yksilö4x.jpg (20045
                     bytes) yksilö3xx.jpg (41346
                     bytes)

 

Huom! Sivusto käyttää evästeitä. Selaimesi asetuksista voit halutessasi sulkea evästeet.

Copyright © Solmujensilta