Otsake.jpg (81340 bytes)


| Etusivu| Tarjoamani Terapiamuodot | Uutisia | Terapeutti |Yhteystiedot|

 


KOGNITIIVINEN YKSILÖPSYKOTERAPIAKognitiivisessa psykoterapiassa terapeutti ja asiakas tutkivat yhdessä asiakkaan ongelmallisia kokemuksia sekä niihin liittyviä ajatuksia, tunteita, kehollisuutta ja toimintaa. Terapiassa työstetään asiakkaan omaa hyvinvointia rajoittavia ja epätarkoituksenmukaisia uskomuksia ja ajatustapoja, jotta asiakas voisi oivaltamisen ja ymmärtämisen kautta löytää itselleen uudenlaisia, itselleen joustavampia toimintatapoja, ongelmanratkaisutaitoja ja selviytymiskeinoja omassa elämässään. Tutkiva asenne voi kohdistua juuri tähän hetkeen, mutta myös asiakkaan oman elämänhistorian merkityksien ymmärtämiseen tälle hetkelle. Terapiatyöskentelyn lähtökohtana on asiakkaan oma ainutkertainen kokemus.

Kognitiivisessa psykoterapiassa terapeutti ja asiakas työskentelevät yhdessä rinnakkain kohti asiakkaan omia tavoitteita. Asiakas saa psykoterapian myötä keinoja omaan kasvamiseen, ja oman elämänsä viemiseen toivomaansa suuntaan.

Kognitiivisessa psykoterapiassa kehitetään myös erilaisia taitoja, harjoitellaan tunteidensäätelyä, sosiaalisia taitoja sekä myös elämänhallintaan liittyviä taitoja. Työskentely voi olla keskustelua, tehtävien tekemistä, “fläppitaulutyöskenelyä”, altistusharjoituksia, moodien ja skeemojen työstämistä, sekä luovaa työskentelyä esim. tuolien ja mielikuvaharjoitusten avulla. Asioita työstetään terapiassa yhdessä terapeutin kanssa, mutta myös kotona tehdään kotitehtäviä. Kotitehtävät liittyvät asiakkaan ongelmaan ja niiden tarkoitus on antaa asiakkaalle lisää ymmärrystä itseensä, mutta myös vahvistaa hänen itsetuntuntoaan.

Kognitiivisen psykoterapian on todettu estävän ihmisten oireiden uusiutumista, koska psykoterapiassa opitaan omien oireiden tunnistamista ja itsehoitokeinoja. Sen on todettu olevan tehokas hoitomuoto mm. masennukseen, syömishäiriöihin ja ahdistukseen (paniikkihäiriö, sosiaalisten tilanteiden pelot, pakko-oireinen häiriö ja traumaperäinen stressireaktio). Sillä hoidetaan myös mm. unihäiriöitä, ihmisten psykosomaattisia ongelmia, persoonallisuushäiriöitä, riippuvuusongelmia (päihde-, porno-, seksi- ja peliaddiktio, ostovimma ja buliminen syöpöttely ym.).


Toimiva aikuinen (linkki)kerrostaloja.jpg

 

Huom! Sivusto käyttää evästeitä. Selaimesi asetuksista voit halutessasi sulkea evästeet.

Copyright © Solmujensilta